ArtDent-Đẹp tự nhiên với răng toàn sứ cao cấp xuất xứ từ châu Âu

Trước điều trị :

Bệnh nhân có răng sứ bị vỡ
Bệnh nhân có răng sứ bị vỡ

Răng sứ thực hiên trong phòng Lab trên mẫu sao từ răng thật bệnh nhân

implant-rang-su-chinh-nha-tham-my-nieng-rang-nha-khoa-dental-drphammcuong-artdent-03

Hoàn tất gắn răng sứ :

implant-rang-su-chinh-nha-tham-my-nieng-rang-nha-khoa-dental-drphammcuong-artdent-02

Hình ảnh trước-sau điều trị:

implant-rang-su-chinh-nha-tham-my-nieng-rang-nha-khoa-dental-drphammcuong-artdent

ArtDent-

Dr. Pham M.Cuong

Phone : 094.88.88.272

Email : dr.phamminhcuong@gmail.com

Google+