TIỂU PHẪU-NHỔ RĂNG

Răng khôn- Phẫu thuật nhổ răng khôn bằng hệ thống Piezotome và máy phẫu thuật cắt răng

Răng khôn- Phẫu thuật nhổ răng khôn bằng hệ thống Piezotome và máy phẫu thuật cắt răng

Răng khôn là răng hàm cuối cùng của mỗi bên hàm ( phải-trái của hàm trên và hàm dưới) trong bộ răng đầy đủ 32 cái của con người. Răng khôn là tên thường gọi của răng số 8 hay răng cối lớn thứ ba. Răng khôn cũng là răng được mọc cuối cùng, thường là khi người ta ở…

Read more

Google+