Cầu răng sứ phục hình lại răng bị mất

rang-su-implant-dr.cuong-1

rang-su-implant-dr.cuong-2

rang-su-implant-dr.cuong-3

Bác sĩ điều trị : Bs. Phạm Minh Cường

 

Dr.Pham M.Cuong : 094.8888.272