Cấy ghép Implant ở vùng răng thẩm mỹ ( răng cửa ) và phục hình toàn sứ

Trước điều trị : BN có răng 11 tét dọc chân răng cần phải nhổ và răng 21 đã được nội nhaimplant-drcuong-7

Răng 11 được nhổ đi và cấy ghép implant , răng 21 được sửa soạn bọc mão toàn sứ Zirconia

implant-drcuong-6 implant-drcuong-5 implant-drcuong-4

Sau khi gắn răng vĩnh viễn:

implant-nha-khoa-dental-drcuong-6 implant-nha-khoa-dental-drcuong-7

Bác sĩ điều trị : Bs. Phạm Minh Cường


Dr.Pham M.Cuong : 094.8888.272