Trám thẩm mỹ răng của bị mẻ

Trước khi trám :

implant-rang-su-chinh-nha-nha-khoa-dental-drcuong-tram-rang-nho-rang-khong-dau-50

implant-rang-su-chinh-nha-nha-khoa-dental-drcuong-tram-rang-nho-rang-khong-dau-51

 

 

Sau khi trám bằng composite Tetric Ivoclar Vivadent- Thụy Sĩ

implant-rang-su-chinh-nha-nha-khoa-dental-drcuong-tram-rang-nho-rang-khong-dau-52

Bác sĩ điều trị : BS Phạm Minh Cường- AquaNice DC

Sđt : 094.8888.272