Răng sứ thẩm mỹ vùng răng cối nhỏ-Ziconia ( Ivoclar vivadent )

Trước điều trị : Bệnh nhân có một răng cối nhỏ bị mẻ sứ , cần thay thế

dr.pham-m.cuong-nha-khoa-dental-implant

Sau khi gắn răng sứ :

dr.pham-m.cuong-nha-khoa-dental-implant-01